Cetatenia romana

Pentru dobandirea cetateniei, in general se folosesc doua sisteme: jus sangvinis (dreptul sangelui) si jus soli (dreptul locului).

Conform sistemului “dreptul sangelui” copilul devine cetatean roman daca se naste din parinti care, amandoi sau numai unul are cetatenie romana.

Conform sistemului “dreptul locului” copilul devine cetatean al unui stat daca se naste pe teritoriul statului respectiv.

In dreptul roman a fost adoptat sistemul jus sangvinis ca fiind cel mai potrivit.

Moduri de dobandire a cetateniei

1. Dobandirea prin nastere

Se aplica sistemul jus sangvinis: daca copilul se naste din parinti cetateni romani se stabileste ca este cetatean roman.

Este cetatean roman copilul nascut dintr-un parinte cetatean roman si unul strain sau fara cetatenie.

In toate aceste cazuri teritoriul unde s-a nascut sau unde domiciliaza unul sau ambii parinti, nu influienteaza, in nici un fel cetatenia copilului.

2. Dobandirea cetateniei prin repatriere

Acest mod de dobandire a cetateniei se refera la persoanele care au avut cetatenie romana si au pierdut-o ca urmare a stabilirii lor in strainatate si care doresc sa se reintegreze in societatea romana. Aceste persoane sunt legate de poporul roman si ca atare lege considera repatrierea un mod de dobandire a cetateniei romane.

Situatii posibile:

– dobandirea cetateniei romane de unul dintre soti nu afecteaza cetatenia celuilalt sot, se stabileste ca sotul strain poate cere dobandirea cetateniei romane in conditiile legii.

– cat priveste copilul minor al repatriatului, legea prevede ca parintii hotarasc pentru copilul lor si ca minorul care a amplinit varsta de 14 ani trebuie sa-si exprime consimtamantul separat. Daca parintii nu cad de acord, va decide Tribunalul de la domiciliul minorului, tinand cont de interesele lui.

– cererile de repatriere se depun la Ministerul Justitiei. Aprobarea revine Guvernului la propunerea Ministrului justitiei.

3. Dobandirea cetateniei prin adoptie

Conform legii, cetatenia romana se dobandeste de catre copilul cetatean strain sau fara cetatenie, prin adoptie, daca adoptatorii sunt cetateni romani sau, atunci cand adoptia se face de catre o singura persoana, daca acesta este cetatean roman, iar in toate cazurie adoptatul nu are varsta de 18 ani.

In cazul in care numai unul dintre adoptatori este cetatean roman atunci cetatenia va fi hotarata de comun acord, iar in caz de dezacord va decide instanta de judecata in functie de interesul adoptatului.

Adoptia unui copil strain de catre cetateni romani se face numai cu incuviintarea unei autoritati statale, deoarece cetatenia prin adoptie este incontestabil o problema de stat.

4. Dobandirea (acordarea) cetateniei romane la cerere

Acest mod de dobandire a cetateniei romane ii priveste pe cetatenii straini sau persoane fara cetatenie care isi manifesta vointa de a se integra in societatea romana.

Cei care solicita cetatenia romana trebuie sa indeplineasca anumite conditii, proceduri, organul competent sa evalueze cererea este Autoritatea Nationala pentru Cetatenie.

Conditii pentru acordarea cetateniei romane la cerere:

– persoana s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei, ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu locuieste in mod legal, continuu si statornic pe teritoriul statului roman de cel putin 8 ani sau cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit cu un cetatean roman. Aceste termene pot fi reduse, daca solicitantul este o personalitate recunoscuta pe plan international.

Legea distinge intre persoanele care s-au nascut pe teritoriul Romaniei si celelalte. In primul caz legea nu mai pune conditia de a fi domiciliat un anumit timp pe teritoriul Romaniei, ci numai de a domicilia in timpul cererii, considerandu-se ca legaturile acestei persoane cu societatea romaneasca sunt mult mai stranse decat in cazul unei persoane nascute in strainatate.

– dovedeste prin comportarea si atitudinea sa loialitate fata de statul si poporul roman;

– a implinit varsta de 18 ani;

– are asigurate mijloacele legale de existenta;

– este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau strainatate pentru infractiuni care il fac nedemn de a fi cetatean roman;

– cunoaste limba si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala;

– cunoaste prevederile Constitutiei Romane.

Legea reglementeaza doua situatii in cazul acordarii cetateniei romane: se poate acorda cetatenia romana persoanei care a avut aceasta cetatenie si care cere redobandirea ei, cu pastrarea domiciliului in strainatate; in al doilea caz, e vorba de acordarea cetateniei romane persoanei care nu a avut niciodata aceasta cetatenie dar o cere.

Aceste doua categorii de persoane care cer dobandirea sau redobandirea cetateniei romane trebuie sa indeplineasca si ele anumite conditii prevazute de lege.

Astfel, poate dobandi cetatenie romana continuand sa domicilieze in strainatate numai persoana care a mai avut cetatenie romana dar care a pierdut-o intr-un mod sau altul. De asemenea, aceasta persoana depune juramantul de credinta in fata sefului misiunii diplomatice sau consulare a Romaniei din tara in care domiciliaza.

In situatia persoanelor care cer acordarea cetateniei romane si care nu au mai avut aceasta calitate legea impune domicilierea in tara si obligatia depunerii juramantului in tara.

Data la care se dobandeste cetatenia romana este cea la care s-a depus juramantul de credinta.

Legea reglementeaza toate situatiile posibile in cazul cererii de acordare a cetateniei. Astfel, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani nascut din parinti cetateni straini sau fara cetatenie, dobandeste cetatenia romana odata cu parintii sai. Daca numai unul din parinti dobandeste cetatenia romana, cetatenia copilului o vor hotara parintii de comun acord, iar in caz de dezacord tribunalul de la domiciliul copilului, tinand cont de interesele acestuia.

Pierderea cetateniei romane

Cetatenia romana poate fi pierduta prin retragerea acesteia.

Cetatenia romana nu poate fi retrasa aceluia care a dobandit-o prin nastere.

Se poate retrage cetatenia romana celui care:

a. aflandu-se in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;

b. aflandu-se in strainatate se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;

c. a obtinut cetatenia romana in mod fraudulos.

In primul rand, se constata ca nu se poate retrage cetatenia romana decat persoanelor care se afla in afara granitelor tarii. Cetateanului roman care domiciliaza pe teritoriul Romaniei nu i se poate retrage cetatenia romana decat atunci cand a obtinut-o in mod fraudulos.

In al doilea rand, fiind vorba de o sanctiune, retragerea cetateniei romane se pronunta numai impotriva persoanei vinovate, aflate in una din situatiile prevazute de lege si mentionate mai inainte si nu produce nici un efect juridic asupra cetateniei sotului sau copiilor.

Retragerea cetateniei romane se pronunta de catre Guvern, prin hotarare, la propunerea Ministrului justitiei. Cetatenia romana in aceste cazuri se pierde pe data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de retragere.

Cazuri de pierdere a cetateniei romane

Situatii care privesc insa numai copiii minori, copiii care de regula urmeaza conditia juridica a parintilor.

Adoptia unui copil minor cetatean roman, de catre cetateni straini.

In cazul in care un copil minor cetatean roman este adoptat de cetatean strain, pierde cetatenia romana daca adoptatorul solicita aceasta in mod expres si daca adoptatul este considerat, potrivit legii straine, ca a dobandit cetatenia straina.

In grija sa pentru copilul minor, legea merge mai departe si mai impune o conditie si anume ca, potrivit legii straine (a adoptatorilor), copilul sa fie considerat ca a dobandit cetatenia straina. Aceasta conditie este deosebit de importanta, deoarece se evita situatia neplacuta in care minorul adoptat ar putea ramane fara nici o cetatenie. De aceea legea precizeaza ca data pierderii cetateniei romane este data dobandirii de catre minor a cetateniei adoptatorului.

Dar adoptia din anumite motive, poate fi declarata nula sau anulata.

Astfel, daca adoptia a fost declarata nula sau anulata, copilul care nu a implinit varsta de 18 ani este considerat ca nu a pierdut niciodata cetatenia romana.

Stabilirea filiatiei copilului gasit pe teritoriul Romaniei duce, de asemenea, la pierderea cetateniei romane, daca parintii sunt cetateni straini.

Anularea, declararea nulitatii sau desfacerea adoptiei unui minor de catre cetateni romani.

Daca un copil strain a fost adoptat de cetateni romani, iar aceasta adoptie a fost anulata sau declarata nula este firesc ca acesta sa piarda cetatenia romana pe care o dobandise ca efect al adoptiei sale.

Legea prevede in acest sens ca anularea sau declararea nulitatii adoptiei in cazul in care copilul nu a implinit varsta de 18 ani si domiciliaza in strainatate sau paraseste tara pentru a domicilia in strainatate, duc la consecinta ca minorul e considerat ca nu a fost niciodata roman. Situatia se prezinta in acelasi mod si in cazul desfacerii adoptiei, singura deosebire fiind ca de aceasta data copilul pierde cetatenia romana pe data cand adoptia a fost desfacuta.

Acte necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane:

1. pasaport original si copie legalizata sau ”conform cu originalul”;

2. carnet de identitate pentru cetateni straini (carnetul de stabilire a domiciliului in Romania) – original si copie legalizata sau “conform cu originalul”;

3. adeverinta din care sa rezulte perioadele in care s-a aflat in afara teritoriului statului roman, in timpul celor 8 ani de sedere legala in Romania sau 5 ani in cazul casatoriei cu un cetatean roman;

4. adeverinta din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei – eliberata de Autoritatea pentru straini

5. declaratie personala, autentificata din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;

6. certificat de nastere, tradus in limba romana, legalizat si copie xerox a certificatului original;

7. certificat de casatorie in copie legalizata (necesar in situatia casatoriei cu un cetatean roman);

8. dovada cetateniei romane a sotului sau a sotiei (actul de identitate in copie legalizata);

9. certificate de nastere ale minorilor (in cazul casatoriei cu un cetatean roman) – copii legalizate;

10. certificatele de nastere ale minorilor se depun si in cazul in care ambii parinti sunt cetateni straini si doresc cetatenia romana pentru acestia. Consimtamantul autentificat la notar al parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii precum si consimtamantul in forma autentica al minorului care a implinit varsta de 14 ani;

11. diploma de studii (copie xerox) in cazul in care s-au facut studiile in Romania;

12. cazier judiciar din Romania (valabil 3 luni de la data emiterii);

13. cazier judiciar din strainatate – valabil un an de la data emiterii – traducere in limba romana, legalizata si copie xerox a originalului

14. dovada locuintei – copie legalizata;

15. dovada mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor (dupa caz):

a) actul de constituire a unei societati comerciale (act constitutive, hotarare judecatoreasca, certificat inmatriculare, ultimul bilant contabil) – original si copie xerox;

– certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat sau

b) contract de munca inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca – original si copie xerox precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar sau

c) talon de pensie ori alte dovezi.

Persoanele care solicita acordarea cetateniei romane trebuie sa cunoasca:

– limba romana (scris si citit);

– Constitutia Romaniei, Imnul national;

– notiuni de cultura si civilizatie romaneasca (istoria si geografia Romaniei, arta si literatura romana).

Sanatatea romanilor, un capitol tabuu

Romanii in general stau destul de prost la capitolul sanatate, in primul rand din cauza faptului ca nu acorda importanta sporita debutului unei boli, si ajung sa apeleze la un medic, de cele mai multe ori, in momentul in care se simt deja foarte rau. Programele de preventie implementate la nivel national, cel putin in teorie, de catre cei de la Directiile de Sanatate Publica din fiecare judet, nu sunt de prea mare folos. Poate daca astfel de programe s-ar face pe teren ci nu stand la birou, impactul asupra populatiei ar fi mult mai mare. Pana cand functionarii care ar trebui sa se ocupe foarte serios de aceste responsabilitati isi vor lua iun serios toate atributiile jobului, mai avem insa de asteptat. Pana atunci, romanii trebuie sa inteleaga ca orice problema de santate, indifenet de cat de mica ar fi, trebuie semnalata mai intai medicului de familie. Desi nu este un specialist, acesta ar trebui sa stie care sunt simpomele de debut a oricarei boli si ar putea sa indrume pacientul spre un specialist care sa investigheze problemele. Un astfel de comporament ar trebui adoptat indiferent de problema de sanatate care va afecteaza.

De cele mai multe ori, romanii, au aceasta atitudine cu preponderenta atunci cand este vorba despre copii. Nu sustinem ca aceasta atitudine nu este una buna, dar nu trebuie sa uitam ca problemele de santatate care apar la orice varsta sunt mai usor de tratat daca sunt identificate in stadiu incipient. Spre exemplu, in cazul diabetului, cele mai mici simptome care apar, desi nu provoaca un disconfort prea mare, ar trebui sa va alarmeze. Descoperit intr-un stadiu inciepient, acesta va putea fi tinut sub control mult mai bine, evitand aparitia complicatilor. Un alt exemplu ar fi simptomele care indica aparitia unui cancer la san sau ovarian, in cazul femeilor.Tot la fel, micile probleme si doscopnforturi nu trebuie neglijate deoarece descoperit prea tarziu un astfel de caz poate duce, din pacate, la moartea pacientei. Sunt fermn convinsa ca ati auzit de nenumarate ori afirman prin diverse locuri chiar si in mass media ca preventia este cea mai buna solutie, fiecare problema medicala identificata intr-un stadiu incipient fiind mult mai usor de tinut sub control, dar din pacate numarul celor care urmeaza astfel de sfaturi este inca destulk de scazut in Romania. In primul rand lipsa educatiei dar si a informarii sunt principalele cauze care „provoaca” romanii sa fie indifernti atunci cand este vorba despre propria sanatate.

Best online icon generators

 

Next, we will have a rundown of best online icon generators. These online icon producer sites let you effortlessly make icons on the web. You can make icons by drawing or by changing over pictures. Different standard icon sizes and arrangements are upheld, some bolstered sizes are 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 128×128, 256×256, 512×512 and so on. Some information picture configurations are JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF and so forth. After creation/change, icons can be download in the ICO as well as PNG configuration.

Prodraw

prodraw.net gives you a chance to make different sorts of icons from picture records. The bolstered icon organizations are ICO, PNG, GIF, JPG, and BMP. Different icon measurements for Windows and additionally for different gadgets like iPhone, iPad are likewise upheld. To make an icon, you need to first transfer a picture to the server. Presently pick the icon organization and measurement by tapping the particular radio catch. From Resize and Crop, you can pick the fitting alternative and now from the Sharpen tab, you can pick None, Sharpen +1, Sharpen +2, or Sharpen +3 to apply hone impact. In the wake of completing, you can download the last icon record to your PC.

Pic2icon

pic2icon.com, as the name recommends, is a free and simple to utilize site which gives you a chance to make icons from your most loved pictures. It bolsters six sorts of icons like: for Windows XP, Windows 7, Smartphone and WinCE, Website Favicon, iPhone and iPad icons and Icon Format Conversion. For e.g. you can click Windows 7 Icon on its principle page to begin making an icon. It underpins all regular picture designs as information, including JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF, and ICO and so forth. The extent of the information picture document must be under 2 MB. Select the picture record to transfer and after that pick the settings like embellishment, pivot, resize and edit, and hone from the separate choices. Click apply and download the changed over icon record to your PC.

Icon Generator

icon generator.net let you produce icons on the web. You can make different sorts of icons with the assistance of different predefined accessible plans. These are HTML5, CS5, CS5 (Image), CS4 and Star Badge. All these have Basic and also Advanced settings too. In the wake of completing the altering and changes, you can download the arrangement of icons in a ZIP record. This ZIP record contains Desktop, Android, and iPhone icons. For e.g. Desktop icon set contains 16×16, 32×32, 48×48, 128×128, 256×256, and 512×512 size icons.

Ico Convert

icoconvert.com is a basic and simple to utilize online icon change device. You can change your most loved picture into icon effectively by transferring and applying settings. Upheld input picture organizations are PNG, JPG, and BMP; up to 10 MB estimate. Simply transfer the picture and utilize your mouse to choose the zone for trimming. Alternatively, you can apply diverse styles. Select the icon organization and estimate lastly click Convert catch to download the changed over the icon. This site likewise bolsters changing over different PNG to one ICO, Batch PNG to ICO, and Batch ICO to Image.

Flaticons

flaticons.net gives you a chance to make icons class insightful. It has different predefined classes including Application, Banking, Data, Education, Emoticons, Food, Gadgets, Shapes and so forth. Every class has different sovereignty free icons. You can pick anybody from various icons and apply basic altering like Dimension, Padding, Background Shape and Icon Color. Pertinent measurements are: 16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 128×128, and 256×256. In the wake of completing, you can download the last icon in PNG arrangement to your PC.

Aparatura coafor

Anul 2016 a fost anul tunsorilor scurte, predominat de frizuri cu franjuri sau bob lung. Pentru femeile carora parul scurt le vine ”ca o manusa”, a fost anul ideal in care si-au putut etala cel mai bine optiunile in materie de coafuri. Pentru anul 2017, tenditele in moda nu au fost inca stabilite de specialistii de la nivel international care lanseaza asa zisa „moda”. Cert este ca, sunt foarte multe femei care, in ciuda recomandarilor stilistilor, in ceea ce priveste o frizura la moda, au optat pentru una care le reprezinta chiar daca asta presupune sa fie „demodate”. Fie ca este scurt, mediu sau lung, parul trebuie sa primeasca consecvent o ingrijire speciala, fiecare anotimp reusind, din pacate, sa aiba si efecte negative asupra lui. Cel mai usor mod de a-l intretine este sa apelati la un salon de infrumusetare care pe langa tunsoarea pe care o doriti, va va aranja si parul, dupa ce, in prealabil, i-a aplicat si o serie de tratamente speciale pentru hidratare, stralucire si antirupere, in functie de nevoile voastre. La capitolul aparatura coafor, cam in toate saloanele gasiti, la ora actuala,  casti de coafat care va vor ajuta stilistul ales sa finalizeze mai rapid procesul de infrumusetare a parului. Totusi nu trebuie sa uitati ca, de fiecare data cand va doriti un aranjament special, este indicat sa va spalati inainte pe cap fie acasa fie sa rugati stilistul sa va spele. Aplicarea de tratamente periodic va va ajuta parul sa se pastreze intr-o forma de zile mari, oferindu-va, in acelasi timp, si un look proaspat si jovial.

In cazul parului uscat si fragil este recomandat sa folositi ulei de argan, cunoscut pentru proprietatile sale miraculoase de hidratare, uleiul de jojoba care are drept scop asigurarea umiditatii parului sau uleiul de emu datorita calitatilor antifungice si antibacteriene. Daca insa aveti parul gras, stilistii ne sfatuiesc sa folosim urmatoarele produse: sampoane pe baza de citrice si mentol, clatirea parului cu apa si otet sau lamaie, ceai de musetel, menta sau nuc, pe post de balsam, acestea au efect astringet si reduc din secretia de sebum si nu in ultimul rans, parul gras trebuie clatit foarte foarte bine pana in momentul in care se aude un scartait atunci cand trecem mana prin el. Sa nu uitam ca, intr-o lume in care imaginea a devenit extrem de importanta, o ingrijire speciala acordata parului vostru nu poate decat sa va aduca un plus de stralucire. Informatii extrase de pe : https://www.visagestudio.ro

Cartea si omul

Familiarizarea copiilor cu lumea minunata a cartilor ar trebui insuflata inca de la varste fragede de catre parinti. Psihologii dar si studiile arata ca lectura influenteaza in sens pozitiv viitorul celor mici, asigurandu-le posibilitatea de a visa si a descoperii fara restrictii. Multi medici recomanda, in prezent, ca cititul sa fie o „ocupatie” de baza si pentru viitoarele mamici ai caror prunci nenascuti se dezvolta in burtica lor. „Inoculata” inca de la varste fragede, pasiunea pentru citit va aduce viitorului adult extrem de multe beneficii. Gandirea, modul de a se comporta in societate, atitudinea pentru cei din jur pot sa fie influentate de gradul de cultura pe care un individ il detine. Varietatea cartilor citite il vor ajuta pe copil sa inteleaga mai bine lumea care il inconjoara si sa faca fata mai usor provocarilor intalnite de-a lungul vietii. In Romania, pe langa clasicele biblioteci reale exista o sumedenie de biblioteci virtuale de unde poti cumpara carti pentru cei mici. In ultimii ani, si in tara noastra, s-au autodescoperit tot mai multi autori de carti pentru copii. Fie ca este vorba despre personalitati, fie ca este vorba despre persoane care pana atunci traiau in anonimat, aceasta industrie prinde viata si la noi. Cei mai multi autori reusesc, datorita copiilor sau nepotiilor , sa intre in lumea minunata a povestilor si sa creeze mai intai pentru acestia istorioare educative. Am putea spune ca acesta este trendul, la nivelul cartilor pentru copii din Romania, carti educative scrise cat mai simplu si captivant. Sa nu uitam nici de o alta categorie de scriitori care face furori, scriitorii copii. Desi citite de catre un adult, cartile pot parea ca au o exprimare puerila, sunt exact pe placul celor mici. La fel de atragatoare, pentru copii sunt si cartile scrise de catre autori de peste granitele tarii noastre. Acestea sunt traduse cu ajutorul traducatorilor specializati. Cele mai multe edituri, opteaza in acest caz, pentru traducatori autorizati, cu experienta in acest domeniu, pentru a putea reda cat mai simplu cuvintele autorului strain.

Evident, cartile pentru copii sunt impartite in grupe de varsta, unele site-uri avand chiar aceasta optiunea la capitolul cautari. In acest mod, daca nu stiti ce sa achizitionati pentru cei mici, va va fi mult mai usor sa alegeti o carte adaptata varstei lor, o carte din care pot invata cat mai multe. Nu uitati! Din casa nu trebuie sa va lipseasca un atals geografic, un atals botanic si un atlas zoologic. Spor la citit!

Usturoiul

In Romania, una dintre cele mai profitabile culturi pentru fermieri este usturoiul. Infiintarea unei astfel de culturi se poate face atat toamna tarziu, in perioada: sfarsitul lunii octombrie – inceputul lunii noiembrie, cat si primavara timpuriu. Indiferent de ce perioada alegeti trebuie sa stiti ca, de regula, castigurile obtinute, la hectar, sunt semnificative. Pentru anul 2016, daca doriti sa plantati usturoi il puteti cumpara cu 3,5 lei/kg, in cazul usturoiului de calitatea a- II-a sau cu 4,5 lei/kg, usturoi de calitate I.

Usturoiul este cunoscut ca fiind o planta medicinala, alimentara dar si condiment. Proprietatile pe care le detine, printre care amintim săruri minerale, alicina şi garlicina ( doua substante cu efecte antibiotice), complex de vitamine (A, B, PP, C), fac din usturoi unul dintre alimentele minune care rar lipseste din bucataria romaneasca. Acesta este recomandat in diverse afectiuni cum ar fi: artroza, guta, gastrita, guturai, raceli, gripa, diabet, febra, tuse, infectii bacteriene. Precizam ca, mirosul neplacut degajat de usturoi, dupa ce este mancat, poate sa fie inlaturat daca mestecati patrunjel, menta, busuioc, coriandru sau marar.

Dar sa vedem in ce conditii se cultiva minunatul usturoi. In primul rand, acest aliment este recomandat sa nu fie pus pe terenuri unde anterior au fost cartofi sau tomate.  Indicat ar fi ca pe suprafata respectiva sa fi fost cultivate legume care elibereaza cimpul devreme, cum ar fi: porumbul zaharat si de siloz, graul, orzul, mazarea verde, varza timpurie, castravetii, dovleceii, mararul sau salata. Pentru a putea cultiva ceva aveti nevoie de seminte atat de tomate dar si de fasole.

Terenul propice pentru dezvoltarea maxima a lui este cel nisipo-lutoas imbogatit cu ingrasaminte adecvate. Mai intai, suprafata va trebui curatata iar daca are buruieni este nevoie sa aplicati un erbicid care de regula isi face efectul intre 18 -20 de zile. Cantitatea necesară de usturoi sub forma de capatani este de 800-1000 kg /ha. Este nevoie de marcarea lotului cu ajutorul unei sfori, asta in cazul in care optezi pentru semanatul manual. Este nevoie de crearea unor brazde, distanta intre randuri fixata la 25 cm, intre brazde la 70 cm iar intre bulbi la 3 cm. Daca semanati toamna adancimea sa varieze intre 4 cm si 5 cm iar daca anotimpul este primavara de 3 cm – 4 cm.  Usturoiul este una dintre legumele care nu are nevoie de foarte multa apa (important: apa nu trebuie sa balteasca, in caz negativ, productia va fi drastic afectata). Tot la fel de important este ca intrega cultura sa fie curata, sa nu existe buruieni, el fiind de talie mica se poate sufoca si astfel cultura este compromisa. In acest sens, este indicat de folosit un erbicid, care poate fi achizitionat de pe site-ul LuckyAgro.ro, specialistii de aici oferind si sfaturile de care aveti nevoie.

 

 

How to compress the size of a PDF file

PDF files can look extraordinary, particularly when stacked lots of full color graphics. Alongside that awesome look, however, can come bloated file sizes that can stifle even the hardiest email benefit. At the point when that happens, you can use an assortment of techniques to lessen the measure of your PDF record. Follow this guide to learn how.

Utilize a PDF Converter Program

Download a PDF conversion program. A standout amongst the most prevalent alternatives is PrimoPDF, which is accessible for for free from the developer’s website. This program can make PDF documents; however, it can likewise shrink existing PDF files. PrimoPDF introduces a PDF printer on your framework that permits the program to make PDF files as opposed to printing to a physical printer.

  • CutePDF and Foxit Reader are other popular PDF printers.
  • Once installed, when you print a page you will have the choice to print utilizing PrimoPDF, which will spare the document as a PDF.

Open your PDF in any PDF peruser. Tap the “File” menu, then pick “Print”. In the printer determination menu, select PrimoPDF as your printing device.

Tap the “Properties” button. Contingent upon your PDF software, you will see distinctive alternatives; however, all ought to permit you to pick the quality that you need to make the new files with. Pick one that jellies the coherence yet at the same time decreases the size.

  • For PrimoPDF, pick the Screen quality alternative to get the littlest PDF conceivable. This will lessen the quality to where it is reasonable for viewing on a screen, however not for printing.
  • For CutePDF, open the Compression tab and pick your quality settings.
  • On the off chance that you pick quality alternatives that were higher than the first, your document size will really wind up greater.

Spare the file to your coveted area. When you are happy with your settings, tap the Print button. This will open the “Save File As” dialog box, where you can set where you’re your new form to be spared.

Utilize the PDF Optimizer Tool

Open the PDF file you wish to compress. PDF Optimizer gives better control to lessening the extent of PDF documents. For most clients, the default settings will give the best decrease in record estimate. Streamlining agent spares space by expelling implanted and copy text styles, compacting pictures, and expelling things from the record that are not require any more.

  • Compression of images can bring about low quality that is not reasonable for printed materials. Continuously check the nature of your advancement before focusing on sparing the progressions.

Open the PDF Analyzer instrument. From the Record menu, pick “Save As” and afterward “Optimized PDF”. You can likewise dispatch the PDF Optimizer through the Advanced menu.

Review your PDF size. Tap the ” Audit space usage” button to see a breakdown of what is consuming up room in your PDF document. This will permit you to check whether your images are making the document too huge, or if your inserted textual styles are expanding the size.

  • Every part of your PDF will be evaluated by bytes and rate of aggregate size.

Modify your settings. Leave as default, or tweak your settings as required. You can switch to various parts of your PDF by using the menu on the left half of the window. You can decide to not enhance particular viewpoints by unchecking the boxes by every menu thing. This can be helpful in the event that you need to advance the content yet leave the images unaltered.

  • When improving images, you can change shading pictures to dim scale, pack, down example, and lower the quality.
  • While optimizing fonts, un-embed fonts that you know the majority of your perusers will have. For instance, on the off chance that you are sending the PDF to individuals at your school, they in all probability will all be utilizing a similar framework to read it, so those fonts should be installed.

Press OK. Your PDF will be changed over utilizing the new settings. You can check the new size by sparing the record or by opening the PDF Optimizer again and clicking “Audit space usage” button.